“Nature is not a place to visit. It is home.” – Gary Snyder

6.jpg
 
 

Welkom, leuk dat je geïnteresseerd bent in het wonen in een Tiny House. Waarschijnlijk zijn de eerste consequenties van het leven in een Tiny House al duidelijk: “Kleine fijne woonruimte/ (veel) minder spullen/ meer aandacht voor de omgeving/ vaak een groepsproces/ pionieren/ lastig om een locatie te vinden/ milieuvriendelijk/…”

De meeste mensen die in een Tiny House willen gaan wonen hebben daar vaak hun eigen uitgesproken redenen voor. Wat misschien nog minder duidelijk was, is dit:

 
 

Meer bewoners? Verwacht een groepsproces

2.jpg

Doordat het ontwikkelen van een Tiny House locatie een groepsproces is, met mensen met sterk uiteenlopende visies, is het slim om eerst te ontdekken of er een gezamenlijk plan te trekken valt en wie daar dan deel van uit willen maken. Dit vraagt om een aantal intensieve groepssessies waarbij aan een gezamenlijke visie, normen en waarden en een stabiel groepsgevoel wordt gewerkt. Vervolgens is het makkelijker om onderlinge afspraken op papier vast te leggen. Denk hierbij aan de oprichting van een stichting, vereniging of coöperatie, waarmee professioneel zaken geregeld kunnen worden met de gemeente of de grondeigenaar.

Meer bewoners? Vergeet het delen niet

photo-1530889282687-ee74a940194c.jpeg

In de praktijk blijkt dat er bij veel bewoners de behoefte is aan het delen van voorzieningen. Denk daarbij aan het delen van bijvoorbeeld auto’s, maar ook aan het delen van gereedschap voor onderhoud, wasmachines, een centraal gebouw of zelfs stroom. Ook willen veel mensen graag (samen) groente verbouwen of bijvoorbeeld kippen houden. Het is dus belangrijk dat deze behoeftes in kaart worden gebracht en gezamenlijk beheerd kunnen worden, via bijvoorbeeld een stichting, vereniging of coöperatie.

Het is nieuw, dus ook voor gemeenten

8.jpg

Doordat deze woonvorm nog nieuw is, zijn er nog geen locaties opgenomen in de bestemmingsplannen. De plaatsen die zijn aangemerkt met “wonen” zijn vaak onhaalbaar in concurrentie met projectontwikkelaars. Dit betekent dus dat in bijna alle gevallen de gemeente en provincie zullen moeten willen meewerken om de bestemming te wijzigen. Deze gesprekken en de bijbehorende beleidsstukken om dit voor elkaar te krijgen vragen kennis van de procedures en duidelijke onderbouwde plannen.

Speciale locaties vereisen speciale aandacht

3.jpg

In veel situaties zal voor een locatie worden gekozen die niet voor bewoning bedoeld was. Contractonderhandelingen over de kosten, randvoorwaarden, tijdelijkheid, koop- en huurvormen en risico’s worden daardoor nog veel belangrijker dan bij normale woonlocaties. De beste deal is dan meestal een combinatie van factoren die professionele expertise vereisen.


Zekerheden tegen onzekerheden

7.jpg

Voor alle partijen zijn Tiny ontwikkelingen nieuwe materie, dat zal er in eerste instantie op uitdraaien dat grondeigenaren, gemeenten maar ook bouwers en architecten zekerheden willen inbouwen. Zekerheden in de vorm van complexere contracten, extra budget of tijdsreservering. Het onderhandelen hierover blijkt lastig, temeer omdat men soms té graag wil. In deze fase is het goed om deze gesprekken niet te laten leiden door emoties, waardoor vaak genoegen wordt genomen met een minder goede deal. Besef je ook dat een Tiny community waarde te bieden heeft; Je staat sterker dan je denkt.

Financiering van Tiny Houses

5.jpg

Een Tiny House op wielen vereist een andere financiering dan een Tiny House met een fundering. Het is vooralsnog vaak best een lastige discussie, temeer als de grond bijvoorbeeld in pacht is. Daar kan Uw bank u vast alles over vertellen. Om deze discussie in de toekomst te vereenvoudigen willen we op termijn met speciale fondsen gaan samenwerken, waarbij vermogende partijen zoals (particuliere) beleggers geld uitlenen voor Tiny Houses en/of grond. Zo kunnen we nog meer Tiny House dromen mogelijk maken. Hierover later meer.

 
 

Professionele ondersteuning voor Tiny dromen

Van deze zaken gaan nu juist onze harten sneller kloppen. We zetten onze professionele expertise graag in voor bijvoorbeeld contractonderhandeling, samenwerking met de gemeente en het ontwikkelen van groepsvisie. Zo ontstaat er een beter plan met meer kwaliteit, een sterke visie op het terrein en de gemeenschappelijke voorzieningen, een gestroomlijnd vergunningstraject en de beste deal met de kaveleigenaar.

Nieuwsgierig?