“Sustainable development requires human ingenuity.” - Dan Shechtman

Panorama_site.jpg
 
 

De roep om wonen in Tiny Houses wordt snel sterker; zo heeft Tiny House Nederland al meer dan 25.000 FB leden en deze groep groeit snel. In de rapportage ‘Nieuw bos en klein wonen’ (2018) in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Economische Zaken & Klimaat verwacht het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie dat er ruimte is om 60.000 Tiny Houses te realiseren in Nederland. Tegelijkertijd is er een groot gebrek aan (betaalbare) woningen. Gemeenten zullen er dus steeds meer mee te maken krijgen.

De overheid maakt tegelijkertijd ook steeds meer concrete afspraken over klimaatdoelstellingen. Het is daarom voor gemeenten ook een steeds logischere keuze om meer ruimte te bieden aan ecologische woonexperimenten, zoals Tiny House communities.

Maar opeens staat er dan een grote groep zeer enthousiaste Tiny House bewoners voor de deur, die komen vertellen dat ze een optie op een mooie natuurlijke kavel kunnen krijgen en dat de grondeigenaar ook graag mee wil werken. Maar dan moet alleen nog even die lastige vergunning een beetje aangepast worden. En dan? Wat komt er als Gemeente op je af?

 
 

De Tiny-house Groep

photo-1537170211274-71a8ee19f021.jpeg

Om een locatie voor Tiny Houses te ontwikkelen wordt er vaak groepsgewijs samengewerkt. Het kan verwarrend werken als de groep of de afvaardiging ervan lukraak vragen gaat stellen omdat ze de taal van de gemeente niet goed spreekt.

De locatie

TH plan 2.jpg

Als locatie wordt er vaak voor een landelijke kavel gekozen die nog tot een woonbestemming getransformeerd moet worden. Normale bouwgrond met woonbestemming is namelijk onbetaalbaar voor Tiny House bewoners. Maar zelfs al wordt uiteindelijk gekozen voor bijvoorbeeld een tijdelijke oplossingen, dan zal dit proces nog de nodige voeten in aarde hebben.

Tijdelijkheid?!

Beeldkwaliteit incl.jpg

Veel Tiny Houses lenen zich voor tijdelijke oplossingen, maar besef dat Tiny House bewoners een sterke voorkeur hebben voor permanente bewoning. Dat heeft ermee te maken dat het hun enige woning is en dat er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn. Maar ook bijvoorbeeld met financieringsmogelijkheden. Nieuwe contractvormen, speciale pachtconstructies of aangepaste vergunningen kunnen uitkomst bieden.

Welstand

Risico-rapport.jpg

Wat wij veel van gemeenten terug horen is de angst dat een Tiny House locatie na verloop van tijd de uitstraling zal krijgen van een camping. Een goed beeldkwaliteit plan, speciaal voor Tiny Houses, en een handhavingsdocument zijn goede instrumenten waarmee dat voorkomen kan worden.

 

Wat kan je daar vervolgens aan doen?

Een actieve benadering levert veel op. Het initiatief voor het onderzoeken van deze nieuwe woonvorm kan natuurlijk ook door de gemeente worden genomen. Als gemeente blijf je zo sturend. Past het duurzame en inclusieve karakter van de Tiny house beweging bij uw gemeente, dan is een actieve benadering een goede eerste stap. Vooraf wordt bepaald wat de gemeentelijke strategie is voor Tiny House locaties, zodat er snel kan worden geschakeld als er zich een groep geïnteresseerden meldt. De gemeente kan ook actief scouten naar potentiele locaties, om zo zelfs vraag en aanbod bij elkaar te brengen op geregisseerde plekken. Maar er kan ook nog verder gekeken worden. Zo kunnen Tiny Houses bijvoorbeeld ingezet worden bij gebiedstransformaties of als er op locaties meer sociale controle gewenst is. Voor elke gemeente geldt echter dat er verschillende kansen en risico’s moeten worden in kaart gebracht.

Het in kaart brengen van deze mogelijkheden in bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteitsplannen vereist expertise op het gebied van Tiny Houses, de bewoners, locaties en de strategische mogelijkheden.  Onze professionele kennis op deze gebieden, gecombineerd met onze persoonlijke liefde voor Tiny Houses willen wij graag inzetten voor deze vraagstukken binnen uw gemeente.

Geïnteresseerd?