“I think having land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want.”Andy Warhol

Kavel eigenaar 2.jpeg
 
 

U of uw organisatie bent eigenaar van een stuk land en op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De kavel heeft misschien een afwijkende bestemming, maar u denkt dat deze onder speciale voorwaarden omgezet kan worden bij de gemeente. U vindt Tiny Houses een interessante optie om eens te overwegen, maar heeft eerlijk gezegd geen idee waar u moet beginnen. 

Wat kunnen wij dan betekenen:

 
 

In kaart brengen van mogelijkheden

4 Boerderij DEF.jpg

Wij brengen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het terrein in kaart. Te denken valt dan aan het aantal woonunits, taxatie, aanbod en de bestemming.

Het selecteren van bewoners

5 Kasteel DEF.jpg

Specifiek voor de mogelijkheden van het terrein verzamelen we geschikte bewoners. Dit zijn mensen uit onze database met een woonbehoefte die passend is voor deze situatie. Indien het meer bewoners zijn, kunnen we de groep ondersteuning bieden in het vormen van een organisatie met bestuur waarmee heldere bindende afspraken gemaakt kunnen worden.


Planvorming

Waterkant.jpeg

Een eenvoudig beeldkwaliteitsplan kan bijvoorbeeld helpen om wildgroei of het camping-gevoel te voorkomen en samen met de bewoners en gemeente een hoge kwaliteit te realiseren. Een goed plan met ingebouwde handvatten voor handhaving is de beste manier om ervoor te zorgen dat de grondwaarde behouden blijft of juist toe zal nemen. Een gedragen plan is daarnaast noodzakelijk om met uw buren, de gemeente en bewoners voorspoedig te ontwikkelen. Wij verzorgen in deze fase dit proces en begeleiden de planvorming.

Contractvorming

Waterkant.jpeg

Tiny Houses hebben vaak speciale voorwaarden die wat afwijkend zijn; zoals tijdelijkheid, huur- pacht- en koopsituaties. Advies op maat over deze juridische contractvormen is een van onze diensten.

Een duurzaam verdienmodel

Landgoed.jpg

Door de lage ecologische footprint en de inherente milieuvriendelijkheid van het concept zijn Tiny Houses heel geschikt voor een duurzaam verdienmodel. Niet alleen de bewoners, maar ook U als kaveleigenaar en onze planeet hebben daar baat bij.

Verkoop van uw grond

2 Staatsbosbeheer DEF.jpg

In de toekomst willen wij met speciale fondsen gaan samenwerken, die bijvoorbeeld uw grond opkopen om die vervolgens via lange pachtconstructies aan Tiny House bewoners door te kunnen verhuren. Zo kunnen wij nog meer Tiny House dromen mogelijk maken. Hierover later meer.

 

Aanvullende ondersteuning

Wij bieden aanvullend ondersteuning op maat voor specifieke klanten, zoals Eigenaren van Agrarische gronden, Zorginstellingen, Stichtingen ten behoeve van Landgoederen- of Natuurbeheer, Woningstichtingen, Natuurparken, Recreatieparken en particuliere grondeigenaren. Omdat de uitgangspunten en schaal bij dergelijke partijen per opgave sterk kan verschillen, willen wij hier maatwerk voor kunnen bieden.

Samen uw mogelijkheden verkennen?